Genomföra

Från idé till verklighet

Stöd från Leaderkontoret

Vi på leaderkontoret hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett arbetsmöte för att gå igenom redovisningen tillsammans med er. För att underlätta vid ansökan om utbetalning erbjuder vi möjlighet att delta vid utbildningstillfällen för ansökan om utbetalning. Vi går då igenom ansökningsblanketten och vad som krävs i form av kostnadsunderlag, betalningsunderlag, bilagor, mm. för att en ansökan om utbetalning ska vara komplett.

Under genomförandet är det viktigt att arbeta enligt projektplanen. Eftersom beslutet grundar sig på ansökan med projektplan och budget måste avvikelser från dessa meddelas till och godkännas av leaderkontoret. Annars finns risk att stödet inte kan betalas ut. Vi hjälper er naturligtvis att anpassa projektplanen vid behov.

Det finns möjlighet att ansöka om förskott.

Ansökan om utbetalning

När kostnader uppstått under projektets genomförande kan ansökan om utbetalning göras till Jordbruksverket. Då ska också en delrapport bifogas. Med fördel görs detta regelbundet under projektets gång. Leaderkontoret ska kontaktas innan ansökan om utbetalning görs.

Länk: Gå till ansökan om utbetalning/mina sidor Jordbruksverket