LAG Söderslätt – Smakfulla platser på Söderslätt 2020-2629

Om projektet

En sammanställning av vår fantastiska Leaderperiod. En resa i bokform genom våra fem kommuner där vi tas med på en resa genom projekten, landskapen och områdena. En bok som representerar Söderslätt och Leaders arbete och projekt. Ett bra avtryck att falla tillbaka på efter denna Leaderperiod samt marknadsföra och inspirera både besökare samt projekt på Söderslätt.

Ladda ner fotoboken här

 

Kontaktperson:

Leader Söderslätt, Maria Pojjesdotter, 0709 602678, maria@leadersoderslatt.se

 

Om finansiering

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna som ingår i Leader Söderslätt (Malmö, Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:
Leader Söderslätt, Maria Pojjesdotter