Föreningsstämma 23 april

Tisdagen den 23 april 2024 kl. 17.00

Tisdagen den 23 april 2024 kl. 17.00 är det dags för LEADER Söderslättss föreningsstämma.

Se inbjudan här

För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast sex veckor före stämman (12 mars 2024).