Ansöka

Redo att skicka in en ansökan? Läs igenom informationen nedan och kontakta leaderkontoret.

Ansöka om stöd

Börja alltid med att kontakta oss på Leaderkontoret innan du ansöker. Vi hjälper dig att hitta rätt!

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt med e-legitimation på Jordbruksverkets hemsida. En ansökan innehåller alltid grundläggande uppgifter om den sökande, projektplan och budget. I vissa fall krävs även underlag i form av tillstånd, offerter mm. Leaderkontoret stödjer den sökande i processen och ger råd om hur ansökan ska utformas på ett korrekt sätt.

Ansökan fungerar som underlag för beslut och berättigar de kostnader som uppstår när ett projekt genomförs. I projektplanen framgår projektets namn, kortfattad idé, bakgrund och nulägesbeskrivning, syfte, mål, målgrupper, aktiviteter, tidsplan, projektorganisation samt hur projektet ska utvärderas.

Ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling görs i två steg. I steg 1 besvaras ett fåtal frågor innan ansökan skickas till leaderkontoret. Steg 2 görs efter kontakt med och rådgivning av leaderkontoret. I steg 2 anges vilken fond man söker pengar ur samt detaljerad information om projektets inriktning.

E-ansökan kräver att man loggar in med personnummer vilket betyder att en person gör ansökan i eget namn. Stödet inom lokalt ledd utveckling går inte att söka för privatpersoner. Det innebär att du måste ha fullmakt från den organisation du representerar.

 

Klicka på knappen nedan för att gå vidare till Jordbruksverkets E-tjänst

Urval och strategi

För att kunna beviljas stöd måste er idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2023-2027 för Söderslätt LLU.

Poängbedömning

Varje projektansökan bedöms utifrån ett antal kategorier. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner poängbedömning och bedömningsgrunder:

 

Leader Söderslätts verksamhetsområde