Kontakta oss

Leader Söderslätts styrelse (LAG) består av personer från ideell, privat och offentlig sektor.

LAG-styrelsen

Framstående lokala förmågor från ideell, privat och offentlig sektor har engagerats och bildar tillsammans en oslagbar grupp för att leda utvecklingen i vårt leaderområde. LAG:s sammansättning innebär inte bara en oöverträfflig kompetensbank utan bidrar också till en bättre helhetssyn på områdets förutsättningar.

LAG, den lokala aktionsgruppen, utgör styrelsen i föreningen Leader Söderslätt LLU och består av 15 ordinarie ledamöter från 5 kommuner. I LAG finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som skall beviljas stöd samt att målen i utvecklingsstrategin uppnås genom projekten.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Ledamöter – Malmö Stad

Lena Friblick

Ledamot Privat/Näringsliv
lena.friblick@xenofilia.se
0709-85 06 65

Ingemar Holm

Ledamot Ideell sektor
ingemar.holm@publiktentreprenorskap.se
0709-91 93 22

Carlos Rojas Carvajal

Ledamot Offentlig sektor
carlos.rojascarvajal@malmo.se
0733-76 26 35

Ledamöter – Skurups kommun 

Bertil Nilsson

Ledamot Ideell sektor
bertilskivarp@hotmail.com
0706-53 20 39

Frida Wännman Kvantenå

Ledamot Privat/Näringsliv
frida.w.kvantena@gmail.com
070-822 97 12

Magdalena Hellström

Ledamot Offentlig sektor
magdalena.hellstrom@skurup.se
0703-17 27 04

Ledamöter – Svedala kommun 

Jens Thulin

Ledamot Privat/Näringsliv
jens@vismarlovsgarden.se
0708-93 98 09

Sara Ripa

Ledamot Ideell sektor
ripagarden@gmail.com
0708-48 61 31

Teresa Fridell

Ledamot Offentlig sektor
teresa.fridell@svedala.se
040-626 81 23

Ledamöter – Trelleborgs kommun

Zouhair Arabi-Eter

Ledamot Offentlig sektor
zouhair.arabi-eter@trelleborg.se
0733-51 13 46

Jeppa Olanders

Ledamot Privat/Näringsliv
jeppa.olanders@gmail.com
0709-22 94 42

Ulla-Britt Olofsson

Ledamot Ideell sektor
cubto@telia.com
0709-30 62 99

Ledamöter – Vellinge kommun

Johan Holmberg

Ledamot Ideell sektor
johan.holmberg@mau.se
0739-36 74 12

Christian Enehov

Ledamot Privat/Näringsliv
ce@foteviken.se
0793-41 55 34

Maria Koistinen Hellborg

Ledamot Offentlig sektor
maria.koistinenhellborg@vellinge.se
040-425170

Suppleanter

Philip Allgoth

Suppleant – Vellinge
Philip.allgoth@vellinge.se
0709-96 94 16

Sahand Kousha

Suppleant – Skurup
sahand.kousha@skurup.se
0411-536416

Louise Sandell

Suppleant – Svedala
louise.sandell@svedala.se
0709-47 81 30

Helen Nilsson

Suppleant – Malmö
helen.nilsson2@malmo.se
0709-91 59 05

Martin Wedin Hansson

Suppleant – Trelleborg
martin.wedinhansson@trelleborg.se
0708-81 79 06