Invigning av Svaneholms naturreservat

Invigning av Svaneholms naturreservat söndagen den 15 september 11.00-15.00

Vi har den stora glädjen att bjuda in till invigning av Svaneholms naturreservat söndagen den 15 september 11.00-15.00. Invigningen arrangeras av Länsstyrelsen Skåne, Svaneholms Slott Andelsförening och Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening.

 

Därför blir Svaneholm ett naturreservat:

Ett av syftena är att säkra Svaneholm som ett områdeför rekreation och friluftsliv. Men det handlar också om att skydda, vårda och återställa natur- och kulturmiljöer och att bevara biologisk mångfald. I området finns flera fladdermusarter, en rik svampförekomst och ett bestånd med flera hundra år gamla träd. Parkmiljön är i sig ett fint exempel på 1800-talets naturromantik, där sjön är central.

Se inbjudan:

Inbjudan_Svaneholms naturreservat