Föreningsstämma 2024 Leader Söderslätt

Tisdagen den 23 april 2024 kl. 17.00

Tisdagen den 23 april 2024 kl. 17.00 är det dags för LEADER Söderslättss föreningsstämma.

Plats: Anderslövs Gästis

Se inbjudan här

För rösträtt på föreningsstämman krävs inkommen medlemsansökan, samt hos mottagaren registrerad medlemsavgift för innevarande kalenderår, senast sex veckor före stämman (12 mars 2024).