2020-495 Kultur & Event –

Paraplyprojekt

6 delprojekt för att öka delaktighet och engagemang på landsbygden

Om projektet

Genom ett paraplyprojekt riktat till krafter på Söderslätt avser vi att utöka delaktighet och engagemang i projekt på landsbygden genom att stötta eldsjälar, ideella krafter i förverkligande av mindre projekt med stor betydelse för landsbygden och dess föreningar samt starka drivande personer. Målet har varit att initiera bra och hållbara evenemang på Söderslätt och vara ett stöd för genomförande av föreningspersoner som brinner för sina saker.

Delprojekt

 

1. Mobilisering och samverkan- byutveckling på Söderslätt, förstudie.

Kontaktperson: Nils Philips, 0736 447738

Att träffa initiativ och organisationer på landsbygden i byarna för att se om det finns behov för stöd kring frågor som rör lokal utveckling som social mobilisering,  samverkan, finansiering eller organisation. 10 möten har genomförts med byalag, lokala gräsrots initiativ och föreningar i området.

 

2. Sanningen

Kontaktperson: Lena Pe Pålsson, 0760 460036

En kortfilm som heter Sanningen har gjorts för att belysa hur människor kan hamna i psykisk ohälsa. Projektet sätter Trelleborgs kommun på kartan och St Beddinge by.

Länk film: https://www.youtube.com/watch?v=d4D9UXcswqU

 

3. Utställning Brinna i svart

Kontaktperson: Patrik Johansson

Projektet har ett syfte att bredda utbudet av kultur på landsbygden och erbjuda en konstupplevelse med ett angeläget budskap i form av att ställa ut tavlor med dikter och illustrationer. Utställningen har visats på Cafe Valvet i Klagstorp. https://forfattarformedling.se/forfattare/marit-olanders/

 

4. Tegelfönstret

Kontaktperson: Lars Månsson, 0416-24127

Ett projekt som breddar utbudet av kultur på landsbygden och en permanent utställning om teglet i området. Teglets historia som utställning finns på Börringekloster, Svedala. https://www.tegelakademin.se/

 

5. Föreningen Vinyl – musik i Höllviken

Kontaktperson: Musikföreningen Vinyl, 040 330802

Ett projekt att bredda utbudet av kultur på landsbygden och erbjuda upplevelser i form av sammankomster samt spelningar. En mötesplats i musikens tecken. https://vinyl.kulturcenter.se/

 

6. Kulturgille i Västra Ingelstad

Kontaktperson: Johan Holmberg

Kulturgillet syftar till att introducera byns invånare till påbörjad byutveckling. En fysisk introduktion. Ett mål att ett nystartat byråd visade upp byns befintliga aktörer. https://www.facebook.com/bygruppenvi/

Om finansiering

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna som ingår i Leader Söderslätt (Malmö, Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare:
Leader Söderslätt, Maria Pojjesdotter maria@leadersoderslatt.se