Stiftelsen Botildenborg – Grön Framtid 2022-2387

Om projektet

Grön Framtid har som syfte att öka intresse och kunskap för småskalig odling. Sverige behöver fler odlare, fler medvetna konsumenter, ökat intresse och kunskap kring matproduktion. Läget är viktigare än någonsin att kunna utveckla en ekologisk matproduktion i Sverige för att trygga vår
långsiktiga livsmedelsförsörjning och minska klimatpåverkan. Botildenborg driver en gård i Malmö vid randen till Rosengård. Här odlar organisationen över 6 ton mat varje år och utbildar professionella stadsodlare.

Målet med projektansökan Grön Framtid är att på ett nytänkande sätt bredda kunskap, inspiration och engagemang till en större målgrupp. Det handlar om att både ta fram best-practise för flera olika typer av odling med fokus på inomhusodling och genomföra utbildningar och inspirerande event med fokus på lärare men även ungdomar och allmänhet. Inom projektet genomförs flera större evenemang och konferenser för sprida kunskap och intresse.  Syftet med ansökan är att bidra till ett ökat intresse och fler framtida odlare men också att utveckla ett nytänkande besöksmål där kurser och upplevelser kring mat och odling kan bli en attraktion. Till Botildenborg kan hela Malmö med omnejd komma för ta till sig praktisk kunskap kring hållbarhet.

I de insatser och verksamheter som Botildenborg redan driver, och med tanke på den geografiska placeringen vid Rosengård, ser vi också att projektet knyter samman människor med olika bakgrund, etniciteter och åldrar. Vi behöver på alla plan och i alla sammanhang arbeta utifrån ett hållbart perspektiv. Projektet Grön Framtid är ett sätt att skapa praktiska lösningar på en ekologisk hållbarhet som är livsnödvändig för oss alla.

 

 

Kontaktperson:

Stiftelsen Botildenborg, Lena Friblick, 0709850665, lena.friblick@botildenborg.se

 

Om finansiering

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna som ingår i Leader Söderslätt (Malmö, Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge).

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg, Lena Friblick